Ocho Extracts COA's

DELTA 8:

DELTA 8/THC-O:

Ocho Extracts - Delta 8/THC-O - BISCOTTI - BATCH# 459-102921-001

Ocho Extracts - Delta 8/THC-O - TROPICANA COOKIES - BATCH# 459-102921-002

Ocho Extracts - Delta 8/THC-O - PLATINUM OG - BATCH# 459-102921-003

Ocho Extracts - Delta 8/THC-O - BLUE DREAM - BATCH# 459-102921-004

Ocho Extracts - Delta 8/THC-O - BATCH# 459-033022-015

 

HHC/THC-O:

Ocho Extracts - HHC/THC-O - MAUI WOWIE - BATCH# 459-120121-010

Ocho Extracts - HHC/THC-O - FORBIDDEN FRUIT - BATCH# 459-120121-009

Ocho Extracts - HHC/THC-O - BATCH# 459-033022-016

 

Tri-Blend (Delta 8, Delta 10 & THC-O):

Dos Ocho - Tri-Blend (Delta 8, Delta 10 & THC-O) - STRAWBERRY COUGH/ICE CREAM GELATO - BATCH# 459-031722-011

Dos Ocho - Tri-Blend (Delta 8, Delta 10 & THC-O) - MAUI WOWIE/WHITE RUNTZ - BATCH# 459-031722-012

Dos Ocho - Tri-Blend (Delta 8, Delta 10 & THC-O) - MAUI WOWIE/WHITE RUNTZ - BATCH# 459-032822-013

Dos Ocho - Tri-Blend (Delta 8, Delta 10 & THC-O) - MAUI WOWIE - BATCH# 459-041322-019

Dos Ocho - Tri-Blend (Delta 8, Delta 10 & THC-O) - WHITE RUNTZ - BATCH# 459-041322-020

Dos Ocho - Tri-Blend (Delta 8, Delta 10 & THC-O) - STRAWBERRY COUGH - BATCH# 459-041322-021

Dos Ocho - Tri-Blend (Delta 8, Delta 10 & THC-O) - ICE CREAM GELATO - BATCH# 459-041322-022

 

HHC:

Ocho Extracts - HHC - BATCH# 459-102921-005

Dos Ocho - HHC - BATCH# 459-033022-018

 

DELTA-8 GUMMIES:

Ocho Extracts - Delta 8 - Gummies - Batch# Ocho-Gummies_-ATL-1458